Wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z naszych stron oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.Aby zablokować zapisywanie cookies                         należy zmienić ustawienia przeglądarki. Kliknij pliki cookies jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.
ŁÓdŹ

Historia

Najstarsze wzmianki o Łodzi dotyczą parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ziemie łódzkie król w 1332r. przekazał biskupom włocławskim, a prawa miejskie nadał  Władysława Jagiełło w 1423r. na mocy aktu sporządzonego w Przedborzu. Natomiast sama parafia do 9.05.1765 r. była w archidiecezji gnieźnieńskiej a następnie została przekazana przez Ojciec św. Klemens XIII na mocy dekret Quod cum pro parte archidiecezji włocławskiej. Zmiana ta pozwoliła na wybudowanie w 1768 r. nowego drewnianego kościoła parafialnego. Mimo tego przez 400 lat miasto się nie rozwinęło. Było typową małą osadą położoną przy drodze z Piotrkowa do Zgierza nad rzeką ostrogą czyli Łódką. Od XV w. w mieście działa samorząd miejski ,a administracją zajmowali się biskupi włocławscy. Nieliczna ludność miasta zajmowała się sukiennictwem i warzeniem piwa. Ale funkcjonowali tu także kołodzieje, młynarze, szewcy i krawcy, niekiedy tylko bednarze, cieśle, garncarze, kowale, kuśnierze, rzeźnicy, ślusarze, stolarze i zdunowie.
Miasto otoczaczały od zachodu lasami miejskimi, na południu wielkie lasy chojeńskie, a na wschodzie bory rządowe. Łódź miała charakter rolniczo rzemieślniczy i przed utworzeniem osady przemysłowej w 1820r. liczyła 800 osób zamieszkujących 106 drewnianych domów.
W 1821r. Prezes Komisji Wojewóctwa Mazowieckiego Rejmund Rembieliński rozpoczął przygotowania do utworzenia osady przemysłowej położonej wzdłuż ulicy Piotrkowskiej.
Stanisław Staszic zwiedzając Łódź napisał że miasto położone jest „ pod obszernym i wyniosłym wzgórzem, z którego niezliczone trzyszczą źródła. Tych bieg wód łatwo tak kierowany być może, że prawie przy każdego fabrykanta mieszkaniu przebiegać mogą dla jego użytku strumienie.”
Na początku powstawania osady w latach 1821-1823 na południe od starego miast wytyczono przebieg ulicy Piotrkowskiej i ulic poprzecznych centrum nowego miasta stanowił ośmioboczny rynek (plac wolności).
Pierwotna osada ograniczona była ulicami Północną, Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji 1908r. (dawniej Południowa).
Kolejny etap rozwoju Łodzi nastąpił w 1827r. według planu Jana Leśniewskiego utworzono wtedy osadę przemysłową Łódka. Istniejącą ulice przecięło 7 prostopadłych ulic oraz wyznaczono równoległe Sienkiewicza (Dzika), Kilińskiego (Widzewska), Wólczańska. Największą częścią nowej osady stanowiła wieś Wólka o powierzchni 400h w rejonach ulicy Wólczańskiej i Czerwonej której mieszkańców (chłopów pańszczyźnianych) mimo protestów przeniesiono wraz z zabudowaniami do wsi Widzew i Zarzew. Koloniści przybywający do Łódzi po zaliczeniu egzaminu ze znajomości fachu otrzymywali działkę którą mieli zabudować w ciągu dwóch lat oraz ogród w ten sposób powstała pierwsza kolonia prządków.
Według rządowych przepisów tkacze wyrobów wełnianych otrzymali działki półtoramorgowe, tkacze bawełny jedno morgowe, a prządki trzymorgowe. Działki te były wąskie i długie rozciągające się od Piotrkowskiej do Wólczańskiej. Kolejna osada zwana Nową Łódką znajdowała się na w okolicach ulicy Przybyszewskiego (Zakrzewska) i Kilińskiego (Widzewska). Trzecia osada powstała pomiędzy ulicą Sienkiewicza (Dzika), a Kilińskiego (Widzewska) stanowiącą granice miasta.
W latach 40 XIXw. na wschód od Kilińskiego (Widzewskiej) powstawała nowa dzielnica.
Powstające kolonie spowodowały szybką zabudowę działek ich zabudowa była monotonna. Powstały długi rzędy prawie identycznych budynków które miały charakter raczej mało miasteczkowy a nawet wiejski.
Wiele ulic odchodzącej od Piotrkowskiej istniało jedynie na mapie a reszta spełniała funkcje podrzędne. Np. Narutowicza (Dzielna) oddzielała nowe miasto od osady Łódki, Tuwima (Przejazd) była drogą dojazdową do wsi Widzew, Sienkiewicza (Dzika) była wąską uliczką na tyłach ogrodów rękodzielników.
Dopiero w drugiej połowie XIXw. nastąpiło przyspieszenie rozwoju miasta i przekształcenie zabudowy na wielko miejską.

Źródło Kędzierski D., 2009, Ulice Łodzi, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź
http://www.muzeum-lodz.pl/
Kreator stron internetowych - strona bez programowania